Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Xuân Quan

Xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên
02213931070
c2xuanquan.hungyen@moet.edu.vn